Inmatriculari

1.Vehicul achizitionat din Romania sau dintr-un alt stat membru UE care nu a fost niciodata inmatriculat
2.Vehicul achizitionat din afara UE si care nu a fost niciodata inmatriculat
3.Vehicul achizitionat din UE care a mai fost inmatriculat
4.Vehicul achizionat din afara UE si care a mai fost inmatriculat
5.Vehicul achizionat din RO si  este inmatriculat in Bucuresti sau alt judet (transcriere)

Pentru completarea dosarului in vederea inmatricularii/transcrierii unui vehicul societatea noastra va ofera servicii si consultanta in parcurgerea urmatoarelor etape:
1.    Incheierea formalitatilor vamale de import definitiv sau temporar pentru autovehiculele achizitionate dintr-un stat nemembru UE.
2.    Obtinerea cartii de identitate a vehiculului de la Registrul Auto Roman(RAR) sau de la societatea comerciala de unde s-a achizitionat vehiculul.
3.    Obtinerea certificatului de autenticitate si a inspectiei tehnice periodice(ITP), in cazul unui vehicul care a mai fost inmatriculat in Romania sau in strainatate de la Registrul Auto Roman (R.A.R.).
4.    Completarea tipizatelor (fisa de inmatriculare si cererea de inmatriculare). Acestea se obtine prin descarcare directa de pe site-ul nostru de la sectiunea Formulare si pot fi completate olograf.
5.    Obtinerea vizei de la organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale(DITL) de la locul de domiciliu.
6.    Achitarea taxei de inmatriculare de 60 lei in cazul vehiculelor cu masa mai mica sau egala cu 3500 kg sau de 145 lei in cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg, aceasta se poate achita la  CEC pentru sectoarele 3 si 5, Dir. taxe locale pentru sectoarele 1, 4 si 6 sau la Posta Romana pentru sectorul 2.
7.    Achitarea contravalorii certificatului de inmatriculare de 37 lei la CEC sau BCR.
8.    Obtinerea deciziei de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule (numai pentru autovehiculele care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania) de la administratia finantelor publice a sectorului pe raza caruia domiciliati.
9.    Achitarea taxei timbrului de mediu conform deciziei de calcul la trezoreria sectorului unde domiciliati.
10.    Incheierea asigurarii obligatorie de raspundere civila (RCA) pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie. Se incheie pe o perioada de minimum sase luni la orice societate de asigurari.
11.    Copierea sau traducerea documentelor originale acolo unde este cazul.
12.    Depunerea dosarului de inmatriculare/transcriere la ghiseele Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Bucuresti sau Ilfov dupa caz.